ANDER DEBITEURE FAKTUUR

ANDER DEBITEURE FAKTUUR

Kan daar nie gekyk word om die fakuurnommer en datum meer regs te skuif of die "font" kleiner te maak dat beskrywing nie deur ander velde loop.