KURRIKULUM DATA VERSLAG

KURRIKULUM DATA VERSLAG‘n Kurrikulum Data Verslag kan gegenereer word om die leeruitkomstes/komponente en hul assesserings wat bestaande is in die Databasis, te vertoon. Hierdie verslag sal beide die voorafopgestelde sowel as die assesserings wat per hand geskep is, vertoon.

Dit kan gebruik word vir die volgende:
 • Om ‘n oorsig te gee van die leerprogram aan die onderwyser wat die vak en assesserings gaan aanbied.
 • Om ‘n verslag aan die onderwyser te gee waarop die onderwyser vir die administratiewe personeel kan aandui watter assesserings en/of leeruitkomste aangebied gaan word vir die kwartaal.
 • In die geval waar meer as een onderwyser dieselfde vak aanbied, kan ‘n verslag aan die Departementshoof gegee word om aan te dui watter assesserings of leeruitkomste aangebied gaan word deur spesifieke onderwysers.
Dit is raadsaam om voorsiening te maak vir ten minste 4 kolomme wanneer die kurrikulum data verslag gegenereer word. 1 Kolom om elk van die 4 kwartale per jaar te akkommodeer.

GENEREER ‘N KURRIKULUM DATA VERSLAG


  • Related Articles

  • Leerders

   My Skool > Leerders > Leerders Druk <Ctrl> <F> om woorde te soek in hierdie artikel Die Leerders funksie is die middelpunt van die invordering van die skool se administratiewe data. Hierin kan alle demografiese inligting, kontak inligting en rekening ...
  • Kurrikulum Opmerkings

   My Skool > Kurrikulum > Opmerkings  Druk <Ctrl> <F> om woorde in die artikel te soek. Hierdie funksie laat jou toe om opmerkings te skep wat op die rapport kan wys aan die einde van die jaar of termyn. Opmerkings kan bygevoeg word om op die Rapport ...
  • DATA VERIFIKASIE

   GENEREER LEERDER DATA VERIFIKASIE VORMS Kies om die vorms te genereer vir Registerklasse, Leerders (huidig) of Leerders (verlaat). Kies om die data oor twee bladsy te druk of om al die bladsye te druk. Indien u twee bladsye kies sal slegs die ...
  • Leerders Per Heffings Item

   Hoe om die leerders per heffingsitem verslag te skep Kies die heffingsitems wat jy wil besigtig en kliek op die pyltjies wat na regs wys om op hul te rapporteer. Kliek op "besigtig" knoppie om die verslag te toon. Die verslag sal geskep word as 'n ...
  • Bate Verslae

   Hoe om die ingevoerde bates verslag te genereer Kies hoe jy die verslag wil genereer. Dit kan gedoen word deur op die af-pyltjie te kliek by "Groepeer Volgens" Kies om te filtreer volgens die eienaar deur op die af-pyltjie by "Filtreer Volgens ...