LEERDER GETALLE

LEERDER GETALLE


Dit is raadsaam om te verseker dat die toelatings, herregistrasies en promoverings proses afgehandel is voordat die verslag (herregistrasies / promoverings) genereer om leerder getalle te vertoon vir die volgende admin jaar. Dit sal verseker dat die voorlopige syfers vir die volgende jaar ingesluit kan word op die verslag.

GENEREER ‘N LEERDER GETALLE VERSLAG

 • Kies om te vertoon vir Huidige leerders of Herregistrasies/oorplasings.
 • Indien u Herregistrasies/oorplasings kies, spesifiseer ook om die leerders op die waglys te vertoon.
 • Kies die jaar.
 • Kies die datum.
 • Indien u gekies het om Huidige leerders te vertoon, kies om getalle te vertoon van Oudste/enigste of Jongste/enigste en kies om teenwoordighede te vertoon of nie.
 • Kies die registerklasse en kliek op die regs pyltjies om hulle te allokeer. Kliek op besigtig om die verslag te toon. 
Kan afwesighede ook op die leerder getalle verslag vertoon word?
Ja, afwesighede kan ook vertoon word op die leerder getalle verslag. Kliek op die kieslys by "vertoon teenwoordighede" en kies die datum waarvoor afwesighede vertoon moet word.


© Copyright d6 group (Pty) Ltd

  • Related Articles

  • Leerders

   My Skool > Leerders > Leerders Druk <Ctrl> <F> om woorde te soek in hierdie artikel Die Leerders funksie is die middelpunt van die invordering van die skool se administratiewe data. Hierin kan alle demografiese inligting, kontak inligting en rekening ...
  • LEERDER-FAMILIE

   Hierdie verslag word gegenereer om ‘n lys van leerder inligting asook familiekodes te vertoon. GENEREER LEERDER-FAMILIE VERSLAG Kies om te vertoon vir Alle leerders, Huidige of Verlate leerders. Kies om familiekodes te vertoon met Leerder inligting ...
  • LEERDER PROFIEL

   LEERDER PROFIEL Hierdie funksie skep ‘n verslag wat die basiese inligting van die leerder, soos van tyd tot tyd versoek tussen skole, vertoon. Dit is raadsaam om te verseker dat alle data velde op die leerder se profiel inligting volledig ingevoer is ...
  • Leerder Ondersteuning

   Hierdie funksie laat die gebruiker toe om die ondersteuning wat aan leerders verleen word of voorstelle vir hulp wat deur die skool gedoen word te dokumenteer. Die skerm vertoon die bestaande inskrywings volgens die gekose jaar en kwartaal Kliek op ...
  • Leerder Afwesighede

   Afwesighede van leerders word vir verskillende redes ingelees: Bywonings statestieke vir die Departement van Onderwys Om aan te dui hoeveel dae 'n leerder afwesig was op verskeie verslae Aansporings toekennings vir klasse waar die leerders 100% ...